dimecres, 14 d’octubre de 2009

Són tres- canten cançons del món

Nom que adopten els membres del trio Los Guacamayos, en enregistrar aquest EP amb una excelent versdió de “L’emigrant” i altres temes internacionals.

Nombre que adoptan los miembros del trio Los Guacamayos, para grabar este EP con una excelente versión de “L’emigrant” y otros temas internacionales.

DDC 119 (1968)
Mademoiselle de Paris
L’emgrant
Records d’Ipacaraí
Torna a Sorrento
Per baixar/ para bajar