divendres, 5 de desembre de 2008

Felix Estop

Un cantant de Castelló de la Plana, que com diu Joan Fuster a la contraportada, fa unes melodies fàcils i unes lletres emotivament senzilles. Les seves cançons tenen un propòsit, agradar.

Un cantautor de Castelló de la Plana, que como dice Joan Fuster en la contraportada, hace unas melodías fáciles y unas letras emotivamente sencillas. Sus canciones tienen un propósito, gustar.

Amor d’amo
La mort de l’emigrant
A un pam del nas
Xicoteta
Per baixar/ para bajar