dimecres, 1 de juliol de 2009

Salvador Escamilla- Els comediants

Un disc amb temes internacionals adaptats, d’autors catalans i seus propis, a destacar el tema “Du, duà” aguda sàtira contra el gran nombre de cançons que triomfen sense tenir gairebé cap interès musical.

Un disco con temas internacionales adaptados, de autores catalanes y suyos própios, a destacar el tema “Du, duá” aguda critica contra el gran número de canciones que triunfan sin tener mucho interés musical.

EDIGSA CM 23
Els comediants (Les comediens) Ch. Aznavour
Tot a partir ( J. M. Andreu i ll. Borrell)
Preguntes quan (J. Picas i A. Ros Marbà)
Du, duà (Ch. Montes i S. Escamilla)
Drets reservats