dijous, 29 de gener de 2009

Antics Escolans de Montserrat- Missa del Papa Joan

El Concili Vaticà II iniciat ara fa 50 anys, va significar entre altres coses una adaptació de la disciplina eclesiàstica a les necessitats i mètodes del nostre temps. La missa es va començar a fer en català, i a traduir els cants del llatí. Aquest disc és una mostra de difusió d’aquest “aggiormaneto”.

El Concilio Vaticano II, iniciado hace 50 años, significó entre otras cosas una adaptación de la disciplina eclesiástica a las necesidades de nuestro tiempo. La misa empezó a hacerse en catalán y a traducir los cantos del latín. Este disco es una muestra de difusión de este “aggiornamento”

Lletania
Himne de lloança
Sant, sant, sant
Cant de la fracció
Professió de fé
Per baixar/ para bajar